Planering inför Arkivveckan 2017
FALK är en av arrangörerna i Arkivveckan 2017 som kommer att äga rum i Visby 16-18 maj 2017. Organisationskommittén har regelbundna möten för planering av Arkivveckan.

>> Konferensinbjudan till Arkivveckan
>> Anmälan till Arkivveckan

 

FALK:s nya ordförande
På årsmötet i Härnösand den 26 maj valdes Göran Gullbro till ny ordförande.
Han har sedan 2009 varit verksam som arkivarie på Landstingsarkivet i Dalarna där han 2012 tillträdde som arkivchef.
>> Här kan du läsa Göran Gullbros presentation av sig själv.

Lediga arkivarietjänster
Vi känner inte till några lediga tjänster för tillfället.

Här finns möjlighet att annonsera om lediga arkivarietjänster i landsting och kommun, kostnad 250 kronor. Ta kontakt med webmaster.

FALK-konferenser
>>Här kan du läsa om tidigare FALK-konferenser

Intressanta länkar

 • Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor
  >> Läs här

 • Mäta mognad i arkivverksamheten, Riksarkivets Mognadsmodell
  >> Läs här

 • NLA:s nya bok Informationsförvaltning i offentlig och privat sektor, Tom Sahlén
  >> Läs här

 • Internationell modell för hantering av records från ARMA
  >> Läs här

 • EU-förordning om dataskydd
  >> Läs här


 


Testa det resultat på en klassificeringsstruktur som tagits fram inom projekt Klassa.
Alla insatser välkomnas. Välj själv hur mycket du vill delta. För att få ett bra slutresultat är det viktigt att lämna synpunkter och delta i den mån det är möjligt.
>>Läs mer här

2013 års Arkivvecka blev en stor framgång
Mer än 400 deltagare kunde välja bland ett stort antal föreläsningar under tre dagar. FALK:s styrelse riktar ett stort tack till alla som gjorde dessa dagar till en sådan succé.
Föreläsarnas presentationer kommer snart att finnas tillgängliga på Arkivveckans hemsida. >> Se här
 

FALK:s remissvar angående gallringsråd 7
Yttrande rörande förslag till gallringsråd om teknisk verksamhet, mark och fastigheter samt bostadsförsörjning hos kommuner, landsting
och regioner. >> Läs FALK:s yttrande

FALK:s remissvar angående gallringsråd 6
Yttrande över Råd om patientjournaler och övrig vårddokumentation i landsting/region och kommun. >>Läs FALK:s yttrande

Yttrande om "Förslag till föreskrifter och allmänna råd om arkivredovisning"
Gällande föreskrifter om arkivredovisning anses vara föråldrade och föreslås nu ersättas av en processorienterad klassifikationsstruktur. >>Läs FALK:s yttrande

Allmänna handlingar i elektronisk form
Yttrande över Betänkandet Allmänna handlingar i elektronisk form -- offentlighet och intregitet (SOU 2010:4)
>>Läs FALK:s yttrande

Ny hemsida
Äntligen kan vi presentera tidskriften Arkivs hemsida. Tack vare bidrag från Riksarkivets Nämnd för enskilda arkiv har den nu möjliggjorts. Hemsidan ska vara ett komplement till papperstidningen, som även fortsättningsvis kommer ut med fyra fullmatade nummer om året.
>>Till hemsidan!

 


Äldre rapporter och betänkanden finns i >> Arkivet
Sidan senast uppdaterad 2017.03.20 • Kontakta FALKKontakta webbansvarig