2019 års FALK-konferens
Alvesta står som värd för 2019 års FALK-konferens. Tema meddelas senare.
>>Här kan du läsa om tidigare FALK-konferenser

Årsmöte
Medlemmar kallas härmed till FALK:s årsmöte år 2019. Årsmötet kommer att äga rum den 15/5 (i samband med FALK-konferensen), lokal meddelas senare.


FALK:s historik
Nu kan du läsa Christina Wahlströms text om FALK:s historik som tidigare publicerats i tidskriften Arkiv. 
>>Ta mig till artikeln

FALK på Facebook
Nu har FALK även en sida på Facebook, sök på ”Föreningen Arkivverksamma i Landsting och Kommun” eller klicka på bilden nedan.
Testa det resultat på en klassificeringsstruktur som tagits fram inom projekt Klassa.
Alla insatser välkomnas. Välj själv hur mycket du vill delta. För att få ett bra slutresultat är det viktigt att lämna synpunkter och delta i den mån det är möjligt.
>>Läs mer här


2017 års Arkivvecka blev en stor framgång
Mer än 400 deltagare kunde välja bland ett stort antal föreläsningar under tre dagar. FALK:s styrelse riktar ett stort tack till alla som gjorde dessa dagar till en sådan succé.
Föreläsarnas presentationer kommer snart att finnas tillgängliga på Arkivveckans hemsida. >> Se här


Ny hemsida
Äntligen kan vi presentera tidskriften Arkivs hemsida. Tack vare bidrag från Riksarkivets Nämnd för enskilda arkiv har den nu möjliggjorts. Hemsidan ska vara ett komplement till papperstidningen, som även fortsättningsvis kommer ut med fyra fullmatade nummer om året.
>>Till hemsidan!


 


Intressanta länkar

 • Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor
  >> Läs här

 • Mäta mognad i arkivverksamheten, Riksarkivets Mognadsmodell
  >> Läs här

 • NLA:s nya bok Informationsförvaltning i offentlig och privat sektor, Tom Sahlén
  >> Läs här

 • Internationell modell för hantering av records från ARMA
  >> Läs här

 • EU-förordning om dataskydd
  >> Läs här

FALK:s remissvar angående gallringsråd 7
Yttrande rörande förslag till gallringsråd om teknisk verksamhet, mark och fastigheter samt bostadsförsörjning hos kommuner, landsting
och regioner. >> Läs FALK:s yttrande


FALK:s remissvar angående gallringsråd 6
Yttrande över Råd om patientjournaler och övrig vårddokumentation i landsting/region och kommun. >>Läs FALK:s yttrande

Yttrande om "Förslag till föreskrifter och allmänna råd om arkivredovisning"
Gällande föreskrifter om arkivredovisning anses vara föråldrade och föreslås nu ersättas av en processorienterad klassifikationsstruktur. >>Läs FALK:s yttrande
Allmänna handlingar i elektronisk form
Yttrande över Betänkandet Allmänna handlingar i elektronisk form -- offentlighet och intregitet (SOU 2010:4)
>>Läs FALK:s yttrande


Äldre rapporter och betänkanden finns i >> Arkivet
Sidan senast uppdaterad 2018.11.23 • Kontakta FALKKontakta webbansvarig