Välkommen till Härnösand och
FALK:s konferens 25-27 maj 2016

>>> Här kan du läsa programmet <<<

>>
Här kan du läsa om tidigare FALK-konferenser


Bo Thalén till minne
Bo Thalén, före detta region- och stadsarkivarien i Göteborg, gick ur tiden under hösten 2015.

Bo var medlem av FALK:s styrelse under flera år. Bland annat var han sekreterare under åren 1982-1990. Han har också ingått i valberedningen.

Genom sitt mångåriga engagemang i kommunala samrådsgruppen för arkivfrågor deltog han ofta på FALK:s konferenser för att informera om aktuella frågor. Han höll också ett flertal anföranden på konferenserna.

År 1995 var Göteborgs stadsarkiv värd för FALK:s konferens Digitalt kulturarv? - ett ämne som fortfarande är högst aktuellt.

Bo var genom åren mycket engagerad i utbildning inom arkivområdet för anställda inom kommuner och landsting.

Bo var alltid mån om det kommunala självstyret inom arkivområdet.

Eva Karlsson
Ordförande för FALK 2005-2013


Lediga arkivarietjänster
För tillfället känner vi inte till några lediga arkivarietjänster.

Här finns möjlighet att gratis annonsera om lediga arkivarietjänster i landsting och kommun. Ta kontakt med webmaster.

Testa det resultat på en klassificeringsstruktur som tagits fram inom projekt Klassa.
Alla insatser välkomnas. Välj själv hur mycket du vill delta. För att få ett bra slutresultat är det viktigt att lämna synpunkter och delta i den mån det är möjligt.
>>Läs mer här


Planering inför Arkivvecka 2017
FALK är en av arrangörerna i Arkivveckan 2017 som kommer att äga rum i Visby 16-18 maj 2017. Organisationskommittén har regelbundna möten för planering av Arkivveckan.

2013 års Arkivvecka blev en stor framgång
Mer än 400 deltagare kunde välja bland ett stort antal föreläsningar under tre dagar. FALK:s styrelse riktar ett stort tack till alla som gjorde dessa dagar till en sådan succé.
Föreläsarnas presentationer kommer snart att finnas tillgängliga på Arkivveckans hemsida. >> Se här
 

FALK:s remissvar angående gallringsråd 7
Yttrande rörande förslag till gallringsråd om teknisk verksamhet, mark och fastigheter samt bostadsförsörjning hos kommuner, landsting
och regioner. >> Läs FALK:s yttrande

FALK:s remissvar angående gallringsråd 6
Yttrande över Råd om patientjournaler och övrig vårddokumentation i landsting/region och kommun. >>Läs FALK:s yttrande

Yttrande om "Förslag till föreskrifter och allmänna råd om arkivredovisning"
Gällande föreskrifter om arkivredovisning anses vara föråldrade och föreslås nu ersättas av en processorienterad klassifikationsstruktur. >>Läs FALK:s yttrande

Allmänna handlingar i elektronisk form
Yttrande över Betänkandet Allmänna handlingar i elektronisk form -- offentlighet och intregitet (SOU 2010:4)
>>Läs FALK:s yttrande

Konferensutskottet
Nu finns anteckningar från Konferensutskottet att läsa på sidan för handlingar, alltså >>här.

Ny hemsida
Äntligen kan vi presentera tidskriften Arkivs hemsida. Tack vare bidrag från Riksarkivets Nämnd för enskilda arkiv har den nu möjliggjorts. Hemsidan ska vara ett komplement till papperstidningen, som även fortsättningsvis kommer ut med fyra fullmatade nummer om året.
>>Till hemsidan!

 


Äldre rapporter och betänkanden finns i >> Arkivet
Sidan senast uppdaterad 2016.05.20 • Kontakta FALKKontakta webbansvarig